Công cụ tóm tắt văn bản tự động

Công cụ tóm tắt tăng năng suất

tom_tat

 

Sự ra đời của phương tiện truyền thông mới giúp dễ dàng tìm nguồn và truy cập thông tin. Người ta có thể dễ dàng tìm tài liệu cho bất kỳ loại chủ đề nào trên mạng.

Trong thời gian gần đây, vấn đề đã chuyển từ thiếu khả năng tiếp cận thông tin sang quá nhiều thông tin, điều này thường dẫn đến sự nhầm lẫn và khó xử lý. Mọi người muốn có một cách để tóm tắt các văn bản dài và đi thẳng vào vấn đề.

Tóm tắt văn bản tự động hiện có thể thực hiện trực tuyến, giúp giảm thời gian tìm thấy thông tin trên mạng, lọc và chỉ chọn thông tin quan trọng do đó làm giảm độ dài của văn bản gốc. Tóm tắt văn bản được thực hiện thông qua một công cụ tóm tắt.

Công cụ tóm tắt sử dụng phần mềm để tóm tắt các tài liệu, chọn ra các điểm nổi bật trong số các thông tin có sẵn trong tài liệu.

Hiện tại, tóm tắt văn bản có thể là dựa trên trừu tượng hoặc dựa trên trích xuất; mỗi loại có tính năng và lợi thế riêng.

 

Tóm tắt dựa trên trừu tượng khi áp dụng cho một tài liệu rút ngắn độ dài từ văn bản gốc. Do tính chất tiên tiến của trình tạo tóm tắt này, nó cũng thông minh như trí óc của con người khi nói đến việc tóm tắt và thậm chí có thể tạo ra các từ và câu gốc trong khi tóm tắt văn bản hiện có. Trên hết, nó trích xuất tất cả thông tin quan trọng từ tài liệu và đặt chúng vào văn bản tóm tắt.

Tóm tắt dựa trên trích xuất, tài liệu tóm tắt được tạo thành từ các nhóm từ quan trọng nhất hoặc lặp lại nhiều nhất trong văn bản. Phương pháp dựa trên trích xuất này sử dụng tô sáng để định vị thông tin chính và kết hợp chúng lại với nhau để tóm tắt một văn bản. Tóm tắt được thực hiện sẽ bao gồm các từ xảy ra nhiều lần trong bài viết gốc.

So sánh cả hai phương pháp tóm tắt văn bản

 

Công dụng và tầm quan trọng của việc tóm tắt văn bản tự động: